Photo: G. Almqvist/Azote
Baltic Nest Institute
Baltic Nest Institute underhåller och utvecklar beslutstödsystemet Nest, som syftar till att underlätta en adaptiv förvaltning av övergödning och fiske i Östersjön.
Nest kan användas till att beräkna behovet av åtgärder för att nå politiska åtaganden om en förbättrad miljö i Östersjöns ekosystem. Genom att modellera hela avrinningsområdet är Nest ett unikt verktyg för att kunna operationalisera ekosystemansatsen i ett marint ekosystem.

Beslutstödsystemets huvudsakliga fokus ligger på övergödning, flödet av näringsämnen från land till hav och dessa ämnens omsättning i havet.

Att åtgärda problemen med övergödningen genom att minska flödet av näringsämnen från land är en politiskt prioriterad fråga som kräver internationellt samarbete. Baltic Nest Institute bidrar till processen genom att föreslå åtgärder som är rättvisa, transparenta och kostnadseffektiva.

Den huvudsakliga målgruppen för resultaten från Baltic Nest är HELCOM, östersjöländernas regeringar och vattendistrikten i avrinningsområdet.

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se