Photo: R. Kautsky/Azote
Freshwater, food and ecosystem services
Forskningen i temat "Freshwater, food and ecosystem services" försöker öka förståelsen för hur vatten kan förvaltas för att bygga social-ekologisk resiliens i jordbrukslandsskap. Vi arbetar med att förändra perspektivet på vattenresurser, som traditionellt sett handlat om det ´blå´ vattnet (i sjöar och vattendrag), till att se den totala nederbörden som vattenresursen, vilket inkluderar det ´gröna vattnet´ (som flödar från marken via växter till atmosfären) som är viktigt för ekosystem på land. Stor vikt läggs vid att hitta synergier mellan vatten för matproduktion och för andra ekosystemtjänster, och hur man skall hantera konflikter mellan dessa då de uppstår.

Ett annat forskningsområde är att förstå hur vattenförvaltning i jordbrukssystem kan påverka risken för så kallade regimskiften, snabba förändringar när tröskelvärden passeras, i ekosystem. Vi arbetar med analyser på både global och regional nivå, där de flesta fältområden ligger i de semi-arida tropikerna, framförallt i Afrika.   

I temat ingår en bred grupp forskare med olika bakgrund som till exempel hydrologi, ekologi, agronomi, och kulturgeografi. Vi samarbetar med forskare på Stockholms universitet, SLU och Lunds universitet, samt med ett stor antal internationella forskargrupper ibland annat Kanada, USA, Australien, Holland, Sydafrika och Tanzania.

Läs mer på vår engelska webbplats.

Kontaktperson
Temaledare
Jennie Barron

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se