Photo: A. Löf/Azote
Global and cross-scale dynamics
Temat studerar interaktionen mellan mänskliga aktiviter och storskaliga miljöförändringar, som ex klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, utfiskning av haven och global mat- och vattenförsörjning.

Temat arbetar bland annat med begreppet "Planetary Boundaries" — planetära biofysiska gränsvärden som har tagits fram inom en rad områden, inom vilka mänskligheten bör hålla sig för att våra samhällen ska kunna fortsätta utvecklas.

Läs mer på vår engelska webbplats

Kontaktperson

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se