Photo: M. Troell
Governance of coastal and marine systems
Förvaltning av kustnära och marina ekosystem innebär att värdesätta och säkerställa deras förmåga att generera (för oss människor) livsnödvändiga ekosystemtjänster. I många fall har vi misslyckats med en hållbar förvaltning av marina och kustnära system på regional och global nivå.

Den globala kris som många havsmiljöer befinner sig i är resultatet av överfiske och övergödning, samt utsläpp av miljögifter och klimatförändringar. Förutom pågående utarmning av marina arter har hela ekosystem kollapsat, vilket inneburit stora förluster av sociala och ekonomiska värden. Denna kris kan inte lösas på traditionellt sätt utan nya angreppssätt krävs. Ett sådant innebär större fokus på hur kopplade ekonomiska-ekologiska system förmår att klara av störningar. Forskningen sker i samarbete med ledande forskargrupper med syfte att utveckla riktlinjer för adaptiva förvaltningssystem för både kustnära och marina miljöer, i såväl tropiska som tempererade områden (med speciellt fokus på Östersjön).

Vi studerar olika förvaltningsmodeller för tex. fiske och vattenbruk, och fokuserar på marin resiliens genom att öka förståelsen av (i) rumslig variation, (ii) skal-effekter, tidsfördröjningar och återkopplingar, (iii) funktionella grupper och andra resiliensegenskaper.

Läs mer på vår engelska webbplats.

Kontaktperson
Temaledare
Max Troell

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se