Photo: B. Christensen/Azote
Regime shifts
Ett regimskifte är en genomgående förändring i ett systems struktur och funktion, som kan vara både abrupt och svår att återkalla. Fokus för forskningstemat "Regime shifts" är att studera regimskiften i social-ekologiska system som har betydande inverkan på de ekosystemtjänster som genereras av systemet.

Temat studerar regimskiften på många platser på jorden - exempelvis korallrev, Östersjön, Sahelområdet och Arktis. Man försöker genom jämförande studier och analyser utveckla en teori kring regimskiften som kan ge bättre underlag för förvaltning av social-ekologiska system.

Läs mer på vår engelska webbplats

Kontaktperson
Temaledare
Garry Peterson

Phone: +46 7 37 07 85 92

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se