Pressmeddelande 2007-09-11: Tvärvetenskaplig systemforskning bäddar för bättre policyarbete
I en artikel som publiceras i nästa nummer av den vetenskapliga tidskriften Science har sex tvärvetenskapliga studier av interagerande samhällen och ekosystem jämförts och analyserats. Slutsatsen är att viktig kunskap som är nödvändig för ett lyckat policyarbete bara kan fås via tvärvetenskapliga studier av dessa såkallade social-ekologiska system.
Kontaktinformation
För mer information om artikeln och kontakt med Carl Folke, kontakta:

Ellika Hermansson Török, kommunikationsansvarig, Stockholm Resilience Centre, mobil:08-674 77 44.

Maria Erlandsson , presschef, Stockholms universitet, mobil: 070-230 88 91

- Tyvärr är det på många håll runt om i världen, bland annat i USA, fortfarande nästan omöjligt att få finansiering för tvärvetenskaplig forskning kring kopplade social-ekologiska system. Mistras satsning på att bygga ett nytt center för denna typ av forskning, Stockholm Resilience Centre, är unik. Förhoppningsvis kan detta svenska initiativ bana väg för liknande satsningar på andra håll, säger Stephen Carpenter, forskare vid University of Wisconsin, och en av artikelförfattarna.
 
Det handlar om studier där forskare från olika discipliner samarbetar kring gemensamma frågeställningar istället för att på traditionellt sätt arbeta var för sig. Fokus ligger på interaktioner, processer och mekanismer som präglar samspelet mellan samhället och ekosystemen och som påverkar våra framtida utvecklingsmöjligheter. 

Carl Folke , forskningschef vid Stockholm Resilience Centre, är en av medförfattarna till artikeln.
 
- Utan god förståelse för hur människan och naturen både påverkar och är beroende av varandra är det omöjligt att sätta in rätt åtgärder inom förvaltning och policyarbete. Ett exempel, som vi lyfter i artikeln, är från Kristianstads Vattenrike där ett värdefullt våtmarksområde inhägnades till skydd mot betande kor, vilket visade sig vara ett misstag då våtmarken växte igen när korna försvann. Hade vi vetat hur viktiga betande djur är för våtmarkens fungerande hade området aldrig inhägnats, sägerCarl Folke.
 
- Samma resonemang gäller för de stora globala utmaningar vi står inför. Ska vi lyckas att hantera klimatförändringen och den pågående urholkningen av våra ekosystem krävs mer kunskap från tvärvetenskaplig forskning kring social-ekologiska system. Vi måste inse att människan är en del av naturen och sluta agera som om vi vore skild från den. Det gäller även inom forskningen, avslutar Carl Folke.

Facts head...
Content facts...

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se