Print from Stockholm Resilience Centre
www.stockholmresilience.su.se
Om Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Vårt mål är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.

Stockholm Resilience Centre bildades 1 januari 2007.

En unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö
Bakom Stockholm Resilience Centre står Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Centret är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

Stockholm Resilience Centre samarbetar också med Albaeco inom kommunikation. Albaeco är en fristående organisation som kommunicerar forskning om hållbar utveckling med fokus på naturens betydelse för samhälle och ekonomi.

Ambitionen är att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt forskningscenter som utvecklar förståelsen av komplexa social-ekologiska system och bidrar med nya insikter och redskap som möjliggör bättre styrning och förvaltning av dessa.

- Vi vill bygga en unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö där innovativa idéer föds. Genom nya samarbetsformer och helhetsperspektiv hoppas vi kunna generera insikter som behövs för att stärka samhällets och ekosystemens förmåga att möta en värld i allt snabbare förändring, säger Carl Folke, forskningschef vid Stockholm Resilience Centre.

Vision
En värld där socio-ekologiska system förstås, styrs och förvaltas så att mänsklig välfärd ökar, liksom kapaciteten att klara av komplexitet och förändring, vilket möjliggör en hållbar utveckling där mänskliga samhällen och biosfären utvecklas tillsammans.
 
Mission
Stockholm Resilience Centre strävar efter att utveckla förståelsen av komplexa socio-ekologiska system, och generera nya och utvecklade insikter och verktyg som möjliggör ett förbättrat arbete inom förvaltning och styrning.
 
Detta görs,
 
- via internationellt erkänd inter- och tvärvetenskaplig forskning som integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap
 
- via stärkandet av en internationell arena för dialog mellan forskare, praktiker och policyfolk
 
- via kapacitetsbyggande genom att erbjuda akademiska program och möjligheter till akademiska meriter och träning
 
- via strategisk kommunikation för förbättrat stöd till policyarbete och beslut
 
med målet att säkra ekosystemtjänster för mänsklig välfärd och bygga resiliens för långsiktig hållbar utveckling.

Capito admin
Date: 2008-01-17