Photo: M. Edström/Azote
Utbildning vid Stockholm Resilience Centre
Stockholm Resilience Centre erbjuder utbildningar på grundnivå såväl som avancerad nivå och forskarnivå.

Utbildningen vid Stockholm Resilience Centre gavs tidigare av Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) vid Stockholms universitet.

CTM är sedan 1 januari 2008 en helt integrerad del av Stockholm Resilience Centre, som i sin tur även är en del av universitetet.

Det internationella Masterprogrammet i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling, 120 hp, startar varje hösttermin. Ansökningsperioden är öppen fram till 15 januari. Ansök på www.universityadmissions.se eller www.antagning.se.

Dessutom startar även vår svenskspråkiga utbildning, kvällskursen Världens eko varje hösttermin. Du kan söka till Världens eko på www.antagning.se.

För att läsa om vilka kurser som erbjuds på forskarnivå, vänligen se vår engelska hemsida.

Aktuellt

Senanmälan för kursen Världens eko H15 är nu stängd.

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se