Photo: A. TedeholmAzote
Avancerad nivå
Stockholm Resilience Centre erbjuder ett helt nykomponerat internationellt masterprogram.

Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling, 120 hp
Detta masterprogram startar varje hösttermin. Ansökningsformulär inför starten hösten finns tillgängliga på https://www.antagning.se/se/start under aktuella ansökningsperioder. Sista ansökningsdag är 15 januari för alla studenter.

Programmet består av fyra obligatoriska kurser (52,5 hp), valfria kurser/praktik (7,5 hp) samt examensarbete (60 hp). Programmet är forskningsförberedande och ges uteslutande på engelska.
Läs mer på vår engelska webbplats.


Ej längre sökbara utbildningar

Ecosystems, Resilience and Governance (ERG), 120 hp
(Obs! Startar EJ fr o m 2011)
Målet med programmet är att ge studenter fördjupade kunskaper i problembaserad tvärvetenskaplig miljöforskning. Vi har inspirerats av FN-studien Millennium Ecosystem Assessment som betonar människans och samhällets beroende av väl fungerande ekosystemtjänster.

Programmet består av sex obligatoriska kurser (45 hp) två-tre valfria kurser eller praktik (15 — 22,5 hp) samt examensarbete (52,5 — 60 hp). Större delen av andra året kan studeras utomlands. Programmet är forskningsförberedande och ges uteslutande på engelska. Läs mer på vår engelska webbplats.

Sustainable Enterprising, 120 hp
(Obs! Startar EJ fr o m 2010)
Detta två-åriga program ger en tvärvetenskaplig utbildning med relevanta praktiska kunskaper och färdigheter för att verka för ansvarsfull utveckling mot hållbart företagande samt är kvalificerande för doktorandstudier.

Det innehåller en kombination av föreläsningar, diskussionsseminarier, rollspel, fältkurser, workshops, praktikmoment i miljöledning och miljörevision, grupparbeten samt enskilt examensarbete.
 
Programmet består av obligatoriska kurser om 30hp, ett examensarbete om minst 30 hp och högst 60hp, samt valbara kurser om högst 60hp. Programmet är forskningsförberedande och ges uteslutande på engelska. Läs mer på vår engelska webbplats.

Sök till programmet

Sista ansökningsdag är 15 januari.
Ansök på www.universityadmissions.se eller www.antagning.se

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se