Photo: Robert/Azote
Forskarnivå
Stockholm Resilience Centre ger regelbundet doktorandkurser om miljö och hållbar utveckling.
Exempel på tidigare kurser som getts av centret (tidigare Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning, CTM) är "Complexity and the Social Sciences", "Social and Ecological Networks" och “Att skriva populärvetenskap".

De flesta av centrets doktorandkurser ges på engelska.

2015-01-22

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se