Världens eko

Världens eko är en tvärvetenskaplig orienteringskurs i hållbar samhällsutveckling vid Stockholms universitet som ges på kvartsfart (25%) kvällstid varje hösttermin. Varje föreläsning äger rum tisdagar 17.30-20.30 i Frescati, Stockholm Universitet.

Läs gärna artikeln om Eleonora Horn, Världens ekos ena kursledare, i Stockholms universitets studentkårs tidning Gaudeamus!

Av föreläsare som redan är bokade till HT-13 märks bl a:

Hans Rosling är professor i folkhälsovetenskap vid Avdelningen för internationell hälsa på Karolinska institutet, Stockholm.

Hans forskning berör sambanden mellan matbrist och sjukdomar i
låginkomstländer, där miljöproblem, fattigdom och befolkningstillväxt samverkar i en ond cirkel. Han har mångårig erfarenhet som läkare i olika afrikanska länder och har arbetat med flera internationella projekt.

Han har utbildat läkare och sjuksköterskor inför internationella uppdrag för SIDA samt varit hälsorådgivare åt WHO och UNICEF. Den grafik han har utvecklat och använder, för att illustrera världens utveckling, har vunnit priser och 2007 köptes mjukvaran av Google, som ska göra den ännu mer tillgänglig.

Mer info: www.gapminder.org

Monica Lind är disputerad miljötoxikolog och docent i miljömedicin på Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad på miljögifters betydelse för uppkomst av de stora folksjukdomarna; fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdom och benskörhet.

Monica Lind leder en kurs i miljötoxikologi med medicinsk inriktning på Uppsala universitet och driver även ett forskningsprojekt för att undersöka om exponering för Bisfenol A bidrar till uppkomst av fetma och benskörhet.

Fler föreläsare kommer att presenteras här efter hand de bokas till höstens kurs.

2008-01-22 | Sturle Hauge Simonsen

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se