Examination på kursen

Aktuell information

Omtenta för Världens Eko 2013 (10 februari – 3 mars, 2014)

Omtenta för dig som gick Världens Eko hösten 2013 och inte har lämnat in någon examinationsuppgift, eller som har fått betyget F. Uppsatsen ska skickas in senast 3 mars till ekoexam@stockholmresilience.su.se.

Information för studenter som var registrerade på Världens Eko under tidigare år, men skulle vilja slutföra kursen med omtentan:

För att delta i omtentan måste man omregistrera sig på kursen. Kontakta antagningen (studentavdelningen@su.se) eller Cornelia Ludwig (cornelia.ludwig@stockholmresilience.su.se).

Registrering för anonymkoden för tentainlämningen görs på Mina Studier, provbenämning “Världens eko”.

Använd dig av de examinationsinstruktioner som finns i Kurskompendiet (s. 18-20) och Referensguiden (s. 24-25).

Uppsatsen ska svara på frågan, och precis som vid ordinarie tentamen i första hand utgå ifrån kurslitteraturen och föreläsningarna på kursen.

Vid eventuella frågor skriver du som vanligt till ve@stockholmresilience.su.se

Lycka till! önskar kursledningen

Uppsatsämne

Köttproduktionen har stor påverkan på den globala miljön, och ökar dessutom kraftigt. Diskutera köttproduktionens miljöpåverkan utifrån följande planetära gränsvärden:

Klimatförändring, förlust av biologisk mångfald och förändrad landanvändning.


Mer info
Du som går kursen kan också hitta aktuell information i kurslitteraturkompendiet som säljs vid kursstart.

2012-02-10 | Cornelia Ludwig

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se