Photo: N. Desagher/Azote
Länkar till andra kurser
Här hittar du länkar till andra kurser om miljö och klimat vid Stockholms universitet.

Kurserna är indelade i grundnivå och avancerad nivå.

Grundnivå

Avancerad nivå

Övrig info
För länkar till kurser på engelska, se vår engelska hemsida

Stockholms universitets kurskatalog online

2011-03-15 | Cornelia Ludwig

Prenumerera på vårt engelska nyhetsbrev
FÖLJ OSS PÅ:
RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes
Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet, Kräftriket 2B | Telefon: 08-674 70 70 | E-post: info@stockholmresilience.su.se