Photo: Tomas Jarnetun/Azote
The Sea important for residents around the Baltic Sea / Havet viktigt för Östersjöbor
In the first issue of the year of the popular scientific magazine HavsUtsikt, Marmar Nekoro and Siv Ericsdotter from the BalticSTERN Secretariat wrote about the importance of the Baltic Sea for residents around the Sea. The article in now available in English.

They presented some of the latest research carried out by the BalticSTERN research network and the project BalticSurvey. This unique study, covering all countries around the Baltic Sea, shows the Sea's great importance for public recreation and that many residents are worried about the environmental situation of our Sea.

Below you can read more in Swedish regarding the article, and in the box to the right you can download the article in English.

Våra hav erbjuder oss en rad ekosystemtjänster, såsom fisk, rekreation, inspiration, kulturellt arv och biodiversitet. I en ny artikel i tidningen HavsUtsikt beskrivs det arbete BalticSTERN gör, samt de resultat som finns tillgängliga.

Unikt innanhav...
Östersjön är ett unikt innanhav, omgivet av nio länder och med över 85 miljoner människor boende i avrinningsområdet. Hela 80 procent av invånarna i Östersjöregionen har någon gång tillbringat sin fritid vid havet. De vanligaste aktiviteterna är att bada, sola, promenera, fiska, segla eller åka båt.

... som bidrar till vår välfärd
Detta hav ger oss en mångfald av tjänster gratis, så kallade ekosystemtjänster, som bidrar till vår välfärd.

I den studie, BalticSurvey, som gjordes av forskare ur BalticSTERN network 2010, och som omfattade alla länder runt Östersjön visades havets stora betydelse för invånarnas fritid, och att många är oroade över miljösituationen. Studien presenterade unika och jämförbara fakta om hur invånarna använder sig av havet, och vilka attityder de har till havsmiljön.

Vad är det värt?
Hur ser kopplingen mellan ekosystemet och vår välfärd ut? Vad kostar det att komma till rätta med miljöproblemen respektive att ignorera dem?

Genom att utveckla och kombinera ekologiska och ekonomiska modeller analyserar forskarnätverket vilken nytta vi människor har av havets ekosystemtjänster, liksom kostnaderna för att hantera de miljörisker som hotar Östersjön. Forskarna söker också identifiera kostnadseffektiva kombinationer av åtgärder för att nå internationellt överenskomna miljömål.

HavsUtsikt
I det senaste numret av tidskriften HavsUtsikt (1/20129, skriver Marmar Nekoro och Siv Ericsdotter vid BalticSTERN-sekretariatet om hur viktigt havet är för Östersjöborna, samt de resultat som redan nu finns tillgängliga från forskningen i nätverket.

HavsUtsikt är en tidskrift om svensk havsforskning och havets resurser som ges ut av Stockholms universitets marina forskningscentrum och Umeå marina forskningscentrum.

Download information

The article can be downloaded in Swedish and English below:

Ladda ner artikelnPDF (pdf, 109.7 kB)

Download the article in EnglishPDF (pdf, 496.6 kB)

Contact details:

Siv Ericsdotter
Head of secretariat
Tel: +46 8 707 86 25
siv.ericsdotter@stockholmresilience.su.se

Kerstin Blyh
Environmental economist, policy analyst
Tel: + 46 73 707 8620kerstin.blyh@stockholmresilience.su.se

2015-01-22

Subscribe to our newsletter

FOLLOW US ON:

RSS news feed
Join us on Facebook
Follow us on Twitter
See our YouTube channel
Download centre seminars on iTunes

Vacancies | Contact | Cookies

Stockholm Resilience Centre

Stockholm University, Kräftriket 2B | Phone: +46 8 674 70 70 | info@stockholmresilience.su.se
Organisation number: 202100-3062 | VAT No: SE202100306201